Make your own free website on Tripod.com

"Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak turut berperang) yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya berbanding orang -orang yang duduk satu darjat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang lebih baik (syurga) dan Allah melebihkan orang yang berjihad atas orang yang duduk pahala yang lebih besar (iaitu) beberapa darjat daripada-Nya, keampunan serta rahmat. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Penyayang" -ayat 95 & 96 surah An-Nisaa'