Make your own free website on Tripod.com

RANCANGAN TEMPATAN PJ1 “HARAM” DAN ANTI-RAKYAT

Sebagai “penduduk” (Lihat “Town and Country Planning Act 176” atau Act 172) di Seksyen 3, dan atas permintaan beberapa penduduk Petaling Jaya, saya bagi pihak Parti Rakyat Malaysia (PRM) telah mengemukakan memo empat muka untuk menolak “Draf Rancangan Tempatan Petaling Jaya 1 (DRTPJ1)”.  Memo itu dihantar pada 18hb April 2002 kepada Presiden Majlis Perbandaran Petaling Jaya (MPPJ), dengan salinan kepada Pegawai Perancang Selangor dan Menteri Besar Selangor.

DRTPJ1 diwar-war sebagai rancangan “pembangunan semula” Petaling Jaya (Lihat para 2.1.1., ms 2-1). Ia melibatkan pelbagai aspek termasuk reka bentuk bandar, landskap, alam sekitar, kemudahan sosial, infrastruktur, utiliti dan pengangkutan. Tetapi ia lebih menumpu kepada empat bidang, iaitu perumahan, perindustrian, perdagangan, dan pembinaan jalan serta jambatan, yang akan mempunyai kesan besar ke atas kehidupan rakyat.

Kami tidak menentang pembangunan asalkan ia jelas untuk kepentingan dan kebajikan rakyat ramai dan bukan untuk keuntungan segelintir orang. Kami dapati DRTPJ1 bukan saja mengandungi unsur-unsur bertentangan dengan undang-undang, bahkan ia anti-rakyat. Oleh itu kami memperakukan supaya ia ditolak. Alasan-alasan kami seperti berikut:

Pertama, sebarang rancangan tempatan hendaklah selari dengan rancangan  struktur yang telah diluluskan. DRTPJ1 tidak selaras dengan “Rancangan Struktur Petaling Jaya dan Sebahagian Daerah Klang (RSP&SDK)”, yang telah diwartakan pada 15hb Feruari  1996 (Warta Selangor , jilid 49, bil. 4). Kami dinasihatkan ia bercanggah dengan Akta 172 dan Kanun Negara, dan oleh itu Perlembagaan juga. Kami telah meminta peguam-peguam kami supaya mengkaji perkara ini dan mengambil tindakan yang sewajarnya.

Kedua, apabila kawasan yang ditetapkan dalam DRTPJ1 ditetapkan untuk pembangunan perumahan, industri, perniagaan dan jalan, maka menjadi tanggungjawab kuatkuasa perancangan tempatan untuk membeli atau mengambil balik kawasan itu (Akta 172, artikel 38,2). Beratus, mungkin beribu rakyat akan terancam oleh tindakan ambil semula tanah ini. Pada masa yang sama Pejabat Daerah Petaling bertindak dengan cara lain.  Penduduk, khusus di seksyen 1,2,3 dan 4 telah dijanjikan dalam pilihanraya lalu tempoh geran sementara mereka akan diperpanjang. Kini beberapa orang telah diminta memulangkan dokumen itu dan membayar antara RM100,00-RM150,000, atau hak mereka akan luput. Kami telah juga meminta peguam kami mengkaji hal ini dan mengambil tindakan yang sesuai.

Ketiga, dengan begitu banyak projek perumahan, perindustrian, perniagaan, jalan serta jejambat, dan tanaman pokok, DRTPJ1 membuka peluang luas kepada segelintir orang, terutama kontraktor yang bersekongkol dengan ahli politik dan pegawai kanan MPPJ yang masih berkhidmat atau telah bersara, untuk membuat wang. Ini akan mengakibatkan korupsi. Sebaliknya, kepentingan, kebajikan dan juga keselamatan rakyat tidak diambil kira sangat (seperti milik tanah). Rakyat mesti diutamakan sebelum keuntungan, bukan sebaliknya.

Akhirnya, rancangan pembangunan semula ini tidak menjamin kualiti hidup yang lebih baik. Masalah sosial seperti pembunuhan, perompakan, perogolan dan perjudian meningkat. Akibat pembangunan tidak terancang, masalah bekalan air, banjir kilat, parit serta pembentong, kesesakan lalulintas, pencemaran dan kerosakan alam sekitar semakin buruk. DRTPJ1 tidak menangani kesemua ini dengan baik. Segalanya akan bertambah buruk dengan lebih banyak bangunan tinggi, dan  kawasan perniagaan serta perindustrian lebih luas berikutan DRTPJ1.

Dr Syed Husin Ali
Presiden PRM
21hb April 2002